• Čeština
  • English
  • Deutsch
  • Русский
  • Polski
  • Magyar

Září - Čejkovické bylinkové slavnosti

Slavnosti bylin, čajů a koření spojené s bohatým doprovodným programem:

10.15– Zahájení slavností

Zahájení slavností s Varmužovou cimbálovou muzikou.

10.30 – Bohoslužba za úrodu, pěstitele a za účastníky Bylinkových slavností v kostele sv. Kunhuty

11.30 – Sněhurka - divadelní představení Studia dell´arte - Stanislava Kočvarová a Sylva Malinková.

ʺPředstavení klasických lidových pohádek vychází z tradice rodinného divadla a z naší dávné potřeby a snahy o autentický divadelní zážitek. Protože co mohlo být hezčího, než když rodiče /nebo nějaký hodný strýček/ po nedělním obědě místo zapnutí televize vytáhli loutkové divadlo, počkali, až se sejdou sousedovic děti a začali dětem hrát nějakou tu pohádku. Naše pohádky jsou založeny také na prvcích improvizace, především pak na přímé spolupráci s dětmi. Dětem /a nejenom jim/ tedy nepřináší naše improvizované hraní jen známou pohádku, ale i možnost aktivně se do děje zapojit.ˏˏ

12.30 – Slavnostní otevření kanceláří
14.00 – Dlouhý, široký a bystrozraký - divadelní představení Studia dell´arte - Stanislava Kočvarová a Sylva Malinková.

ʺPředstavení klasických lidových pohádek vychází z tradice rodinného divadla a z naší dávné potřeby a snahy o autentický divadelní zážitek. Protože co mohlo být hezčího, než když rodiče /nebo nějaký hodný strýček/ po nedělním obědě místo zapnutí televize vytáhli loutkové divadlo, počkali, až se sejdou sousedovic děti a začali dětem hrát nějakou tu pohádku. Naše pohádky jsou založeny také na prvcích improvizace, především pak na přímé spolupráci s dětmi. Dětem /a nejenom jim/ tedy nepřináší naše improvizované hraní jen známou pohádku, ale i možnost aktivně se do děje zapojit.ˏˏ

15.00 – Sluneční příběh zakladatelů s oslavou 25 výročí založení SONNENTORU v ČR
Svědectví Johannese Gutmanna a Tomáše Mitáčka o začátcích SONNENTORU, o návratu ke kořenům, o spolupráci s pěstiteli a farmáři a o myšlence, která je stále živá.
16.00 – Dětské folklorní vystoupení – Došli jsme z jarmarku
Krásné chvíle s dětským folklorním souborem Čejkovjan.

17.30 – Tombola
Připravte si tombolový slosovatelný lístek, který dostanete u vstupu na Čejkovické bylinkové slavnosti a můžete vyhrát zajímavé hodnotné ceny.

18.30 – Zakončení slavností

V průběhu dne hraje Varmužova cimbálová muzika.

Více informací naleznete zde: http://www.sonnentor.cz/sonnentor_cz/akce_newsletter/cejkovicke_bylinkove_slavnosti/hlavni_program