• Čeština
  • English
  • Deutsch
  • Русский
  • Polski
  • Magyar

Církevní stavby a poutní místa

1. den

příjezd hostů, ubytování, procházka blízkým centrem města Hodonína, shlédnutí vodní fontány s hudebním doprovodem, návštěva kostela Sv. Vavřince, večeře, nocleh

2. den

po snídaní odjezd na Velehrad, prohlídka chrámu Sv. Cyrila a Metoděje, přes pohoří Chřiby pokračujeme do Brna Líšně a dále do obce Křtiny, kde si prohlédneme chrám P. Marie, jednoho z nejslavnějších stavitelů baroka G. Santiniho budeme pokračovat do Moravského krasu, kde shlédneme podzemní labyrint krápníkových jeskyní a na lodičkách se budeme plavit podzemní říčkou Punkvou návrat na večeři do hotelu, nocleh

 

3. den

Po snídani pojedeme přes Brno podálnici do kraje Vysočina, kde u Žďáru nad Sázavou navštívíme poutní chrám Sv. Jana Nepomuckého, hřbitov a záme a celý arhcitektonický komplex na Zelené hoře dle pánů G. Santiniho. V průběhu návratu se krátce zastavíme v komplexu ženského kláštera  PARTA COEL. I na předkláštěří u Tišnova si v nedalekém brně v centru města prohlédneme radnici, katedrálu sv. Petra a Pavla, a  chrám Kapucínů s kryptou. Den ukončíme buď večeří ve vinném sklepě, nebo v hotelové restauraci, nocleh.

 

4. den

po snídani lze doporučit návštěvu blízkého barokního zámku Milotice

Vstupné:

- Macocha – kras 150,- CZK; zámek Milotice 80,- CZK;
Žďár 60,- CZK; krypta 50,- CZK; radnice 40,- CZK