• Čeština
 • English
 • Deutsch
 • Русский
 • Polski
 • Magyar

Kam na výlet do okolí Hodonína

Mikulčice (13 km):

 

 • Slovanské hradiště Mikulčice –  archeologická lokalita -  významné hradisko patřilo k významným mocenským a duchovním střediskům Velkomoravské říše. V areálu byly nalezeny základy velmožského paláce, dvanácti kostelů, tři mosty a pohřebiště čítající přes 2.500 hrobů. Stálá archeologická expozice.

Čejkovice (18 km):

 

 • Templářské sklepy jejichž vznik se datuje již od roku 1248. Čeká Vás prohlídka sklepů s průvodcem a degustace 4 vzorků vína. Slavnostní večeře, večírky a posezení s cimbálovou muzikou je možno organizovat v Templářské vinárně. www.vinarnacejkovice.cz
 • Sonnentor – zajímavá manufaktura na výrobu biočajů.  Možnost prohlídky výrobny, bylinkové zahrádky, relaxu v čajovně a nákupu biočajů a jiných výrobků . www.sonnentor.cz

Strážnice (19 km):

 

 • Skanzen Strážnice -  historické budovy a ukázky lidových zvyků, jarmarky, folklorni muzika, ukázky lidových řemesel.
 • Zámek Strážnice – muzeum  folklorních krojů a lidových hudebních nástrojů.
 • Přístav Baťova kanálu -  Jeden z nejrušnějších přístavů Baťova kanálu. Možnost plavby po nejpěknější části kanálu.
 • Židovský hřbitov a synagoga  - hřbitov ze  17. Století.

Petrov (15 km):

 • komplex vinných sklepů zapsaných v UNESCO. Možnost prohlídek a degustace vína i s muzikou.

Lednice (35 km):

 • zámek s rozlehlou zahradou patří mezi nejkrásnější komplexy v ČR a je zapsán v seznamu UNESCO. K zámku přiléhá velký historický skleník, v okolí se rozkládá rozsáhlý park s rybníky a vzácnými dřevinami.  V zámeckém parku se nachází malebné romantické stavby, z nichž nejvyhledávanější je Minaret. V průběhu sezóny se v areálu zámku konají promenádní koncerty, vystoupení šermířských skupin, ukázky výcviku dravců a další akce. www.lednicko-valticky-areal.cz.

Milotice (15 km):

 • jeden z nejkrásnějších barokních zámků u nás nabízí kromě klasické prohlídky i prohlídky noční. Je zde rovněž možné zapůjčit si dobový kostým a procházet se takto v zámeckých zahradách. V oranžeriích se konají výstavy a další akce www.zamekmilotice.cz

Modrá  (49 km):

 • Archeoskanzen – zajímavá replika opevněného staroslovanského hradiště se nachází na okraji obce Modrá v okrese Uherské Hradiště. Jedná se o archeologický skanzen představující život obyvatel Velké Moravy. http://www.archeoskanzen.cz
 • Živá voda – ojedinělá expozice v sousedství Archeoskanzenu s životem ve vodě i kolem vody, s vodními živočichy i rostlinami řeky Moravy, přilehlých potoků i tůní. Vodní plocha slouží jako expoziční jezero. Podvodní tunel ve sladké vodě je ojedinělým experimentem v rámci celé Evropy. Po levé straně můžete vidět ryby chladných vod, horských potoků a řek – jelce, lipany, mníky, pstruhy, parmy a oukleje. Pravá strana patří velkým rybám – kapr, štiky, candáti, sumci, jeseteři a největší sladkovodní ryba vyza velká. . http://www.zivavodamodra.cz/

Velehrad  (49 km):

 • jedno z nejvýznamnějších poutních míst Moravy, spojené s působením slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje ve zdejším klášteře. Můžete zde vidět bohatě zdobenou Baziliku Nanebevzetí Panny Marie, bývalý kláštěr sisterciátů, Salu terrenu velehradského kláštera, soubor drobných sakrálních památek, aj.

Bučovice (42 km):

 • Jeden z nejpozoruhodnějších renesančních zámků u nás se nachází na Vyškovsku.  Obdivovat můžete trojpodlažní arkádové nádvoří a neobyčejné manýristické interiéry.www.bucovice-zamek.cz.

Buchlov (53 km):

 • hrad ze 13.stol. stojící na stejnojmenném kopci v Chřibech nad Buchlovicemi. K hradu patří kulturní památka kaple sv. Barbory na vedlejším vrchu Modla. https://www.hrad-buchlov.cz.

Buchlovice (41 km):

 • Zámek v Buchlovicích je pokládán za jeden z nejvýznamnějších a nejkvalitnějších příkladů moravské barokní architektury. Celý barokní komplex se skládá ze dvou zámeckých budov a rozsáhlého parku. https://www.zamek-buchlovice.cz.

Valtice (33 km):

 • barokní zámek Valtice je národní památkou zapsánou v seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Jedná se o bývalé residenční sídlo knížat z Lichtensteinu. https://www.zamek-valtice.cz.

Mikulov (46 km):

 • Zámek - Někdejší liechtensteinský hrad a později dietrichsteinský barokní zámek, stojí na výrazném skalním útesu nedaleko centra města Mikulov www.rmm.cz.
 • Svatý kopeček - na jehož vrchol až ke kapli sv. Šebestiána, zvonici a Božímu hrobu vás zavede křížová cesta.
 • Památky židovské komunity – Synagoga, Židovský hřbitov, Mikve-židovská lázeň.
 • Jeskyně Na Turoldu - leží na severním okraji města Mikulova.

Brno (75 km):

 • Brno ležící na soutoku řek Svratky a Svitavy je největším městem Moravy. Nejdůležitější památky města Brna se nacházejí v okolí Starého Města. Je zde například možné vystoupit na vyhlídkovou terasu radniční věže, navštívit kryptu Kapucínů, kde se nacházejí mumifikované ostatky mnichů, katedrálu sv. apoštolů Petra a Pavla či pevnost Špilberk a její kasematy. V Brněnské části Černé Pole  se nachází VilaTugendhat - budova zapsána v seznamu světového kulturního dědictví UNESCO .

Holíč – Slovensko – (5 km):

zde můžete navštívit památky jako jsou větrný mlýn, barokní kostel, kapucínský klášter, zámek a Cisárský hřebčín v nedalekých Kopčanech, které byly ve vlastnictví manžela Marie Terezie Františka Štěpána Lotrinského. Kostel svaté Markéty Antiochijské je jedinou dodnes stojící zachovanou architektonickou památkou pocházející z doby Velké Moravy.

Skalica – Slovensko – (7 km):

zde můžete navštívit památky - Dům kultury- budovu architekta Dušana Jurkoviče, kostel sv. Michala a rotundu sv Jiří.