• Čeština
  • English
  • Deutsch
  • Русский
  • Polski
  • Magyar

Přírodní krásy a zajímavosti jižní Moravy

Mezi nejvýznamnější místa přírodních zajímavosti a krás nepochybně patří Moravský Kras, zejména:

-Propast Macocha – je více než 138,5 metrů hluboká a je největší propastí svého druhu ("Light hole") v České republice a i ve střední Evropě. Horní část propasti je dlouhá 174 metrů a široká 76            metrů.Na okraji propasti jsou dva vyhlídkové můstky.            

Krásu lužních lesů lze spatřit již v průběhu plavby loděmi po Baťově kanálu. Je to  historická vodní cesta vybudovaná v letech 1934-1938 v délce 52 km, která spojovala Otrokovice s Rohatcem. Tomáš Baťa si uvědomil důležitost splavnění Moravy pro přepravu zboží a osob.  www.batacanal.cz

- Nelze vynechat komplex muzeí a dalších architektonických památek z doby Velké Moravy v nedalekých Mikulčicích –Slovanské hradiště v Mikulčicích je velkomoravský raně středověký památník z doby 8. a 9. století s rozlehlou akropolí, předhradím a podhradími. Jde o významnou historickou a kulturní památku Velké Moravy s bohatými a velmi cennými archeologickými nálezy. V terénu jsou prezentovány kopie základů 8 kostelů a knížecího paláce.

 Shlédnout stádo chovných daňků původem z Maďarska patří rovněž k významným atraktivitám živé přírody Moravského Slovácka. Stádo má průměrný stav 400 ks zvířat, z toho chovných daněl 230 ks, které každým rokem odchovají cca 180 ks mláďat. Daňčí farma je velmi uznávaná českými i zahraničními chovateli hlavně pro výborný zdravotní i kondiční stav zvířat.

Moravská Sahara je vžitý název pro národní přírodní památku Váté písky, která se jako úzký bezlesý pruh o šířce cca 60 m a délce asi 5,5 km táhne po obou stranách železniční tratě mezi stanicemi Bzenec-přívoz a Rohatec; lokalita sousedí s přírodním parkem Strážnické Pomoraví a v její blízkosti se nachází přírodní památka Osypané břehyMoravská Sahara patří k nejvýznamnějším lokalitám nezalesněných vátých písků v ČR

Lužní lesy a Velká Morava – Oblast lužních lesů na jižní Moravě je nejrozsáhlejší a druhově nejbohatší ekosystém v ČR a možná i v rámci střední Evropy, Soutok s lužními lesy a pralesy patří k nejkrásnějším a dosud málo navštěvovaným částem naší republiky. Snad jediným pro člověka nepříjemným jevem jsou obrovské populace komárů, které často na Břeclavsku způsobují kalamitní stav. Nutno poznamenat, že lužní lesy na jižní Moravě patří stále k nejvýznamnějším komplexům svého druhu ve střední Evropě. A to přesto, že jeho plocha se oproti minulosti výrazně zmenšila. Díky včasným revitalizacím se podařilo funkci lužních lesů na Soutoku zachovat.